• 2016Udalosti v roku 2016

  V spolupráci s hlavným sponzor podujatia Oberačka po sebechlebsky MMXVI. spoločnosťou STRABAG sme opravili 900 m2 cesty na Mladej Hore
  V spolupráci so spoločnosťou Detronics sme zaviedli a zdokonalili verejný internet na Starej Hore v centre okolo kaplnky sv. Urbana
  Spustili sme finančnú zbierku na obnovu historickej pamiatky kaplnky sv. Urbana
  Finančné prostriedky poukázané z 2% v roku 2016 za rok 2015 + dary z finančnej zbierky sme použili na náter strechy, výmenu dverí a odkvapového systému na kaplnke sv. Urbana
  V spolupráci s Obcou Sebechleby sme skolaudovali a otvorili verejné toalety na Starej Hore
  Organizovali sme: 9. ročník podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 19287 osôb
  Zrekonštruovali sme: Turistický chodník k Bielemu krížu vyčistili takz. "zváznicu"
  Organizovali sme: 8. ročník podujatia Jánska vatra - Janko Benedik MEMORIÁL - vatra merala 8,10 m
 • 2015Udalosti v roku 2015

  Finančné prostriedky poukázané z 2% v roku 2015 za rok 2014 sme použili na výrobu a osadenie nových okien na kaplnke sv. Urbana
  Zisk z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky sme investovali do stavby a začali sme spolu s Obcou Sebechleby výstavbu verejných toaliet na Starej Hore
  Organizovali sme: 8. ročník podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 16320 osôb
  Zrekonštruovali sme: Turistický chodník k Bielemu krížu a osadili nový kríž na pôvodné miesto nad Starou Horou
  Organizovali sme: 7. ročník podujatia Jánska vatra - Janko Benedik MEMORIÁL - vatra merala 9,84 m
  Dokončili sme: Projekt marketing CR a vydali publikáciu "Sprievodcu regiónom MAS Zlatá cesta"
 • 2014Udalosti v roku 2014

  Organizovali sme: 7. ročník podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 12399 osôb
  Organizovali sme: 6. ročník podujatia Jánska vatra - Janko Benedik MEMORIÁL - vatra merala 8,1 m
  Vybudovali sme: "Sprievodcu pivnicami Starej Hory"
 • 2013Udalosti v roku 2013

  Organizovali sme: 6. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 10961 osôb
  Organizovali sme: 5. ročník podujatia Jánska vatra - Janko Benedik MEMORIÁL - vatra merala 9,85 m
  Organizovali sme: rekonštrukciu Opravy cesty na Starú Horu firmou BITUNOVA
  Dosiahli sme: 3000 fanúšikov Facebook stránky " Stará Hora Sebechleby"
 • 2012Udalosti v roku 2012

  Organizovali sme: 5. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 11040 osôb
  Organizovali sme: 4. ročník podujatia Jánska vatra - vatra merala 6,4 m
  Organizovali sme: výstavbu "Oddychovo-edukačného parku" v obci Sebechleby
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivitu na opravu cesty na Starú Horu
  Rekonštuovali sme: webovú stránku www.starahora.sk
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivitu na opravu cesty na Starú Horu
 • 2011Udalosti v roku 2011

  Organizovali sme: 4. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky Podtitul Svetový deň cestovného ruchu - návštevnosť 13463 osôb
  Organizovali sme: 3. ročník podujatia Jánska vatra - vatra merala 5,8 m
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivitu na opravu cesty na Starú Horu
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivitu na vyčistenie lesníka oproti Špitu
  Registrovali sme: OZ na prispievanie 2% z dane
 • 2010Udalosti v roku 2010

  Organizovali sme: 3. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 10005 osôb
  Organizovali sme: 2. ročník podujatia Jánska vatra - vatra merala 3,4 m
  Založili sme: webovú stránku www.starahora.sk
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivitu na úpravu pozemku za kaplnkou sv. Urbana na Starej Hore
  Organizovali sme: Hokejový turnaj o pohár starostu obce
  Organizovali sme: Detský maškarný ples
 • 2009Udalosti v roku 2009

  Organizovali sme: 2. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 1023 osôb
  Organizovali sme: 1. ročník podujatia Jánska vatra - vatra merala 2,6m
  Založili sme: Facebook stránku "Stará Hora Sebechleby"
  Ukončenie projektu: Cyklotrasa Greenway Cez tri kopce a stovky viníc Drážovce-Krnišov
  Organizovali sme: Prezentačnú výpravu Hontianska paráda Hrušov III.
  Zúčastnili sme sa: Prezentácie Sebechlieb na Medzinárodnom dni cestovného ruchu vo Fiľakove
  Zúčastnili sme sa: Regionálnej konferencie cestovného ruchu „Ako efektívne zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v našom regióne".
  Vydali sme: "OZ Sebechleby informuje obyvateľov" - obežník
 • 2008Udalosti v roku 2008

  Organizovali sme: „Sebechleby Sebechlebom II.” dobročinný ples
  Uskutočnili sme: projekt „Revitalizácia biotopu močiara Stará Hora“
  Organizovali sme: Prezentačnú výpravu Hontianska paráda Hrušov II.
  Organizovali sme: 1. ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky - návštevnosť 506 osôb
  Začiatok projektu: Cyklotrasa Greenway Cez tri kopce a stovky viníc Drážovce-Krnišov
  Organizovali sme: Rekonštrukciu elektroinštalácie a vybudovanie sedenia v Národopisnom múzeu Stará Hora
  Vydali sme: "OZ Sebechleby informuje obyvateľov" - obežník
 • 2007Udalosti v roku 2007

  Organizovali sme: „Sebechleby Sebechlebom” dobročinný ples
  Organizovali sme: Dobrovoľnícku aktivita Čistenie chotára
  Začiatok: Prevádzky vodovodu Stará Hora
  Organizovali sme: Výstavbu suchých toaliet na Starej Hore
  Organizovali sme: festival Permakultúra 2007
  Organizovali sme: Prezentačnú výpravu Hontianska paráda Hrušov I.
  Vydali sme: "OZ Sebechleby informuje obyvateľov" - obežník
 • 2006Udalosti v roku 2006

  Zúčastnili sme sa: Medzinárodného veľtrhu - Zelené hory Clearmont- Ferrand (Francúzsko, Clearmont)
  Vydali sme: "Sebechleby a okolie" katalóg služieb cestovného ruchu
 • 2006Vznik Občianskeho združenia Sebechleby

  Občianske združenie Sebechleby bolo založené v roku 2006 / 29.11. 2006, registrácia MV SR , č. spisu VVS/1-900/90-29131/ s cieľom podporiť rozvoj vo vidieckom cestovnom ruchu obce Sebechleby.