Ak ste zamestnanec:

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivo nájdete nižšie).

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo nájdete nižšie).

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Potrebné údaje:
IČO: 42009481
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Sebechleby
Ulica: Sebechleby
Číslo: 10
PSČ: 962 66
Obec: Sebechleby


Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej danePotvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti