Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu (tlačivo nájdete nižšie).

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Potrebné údaje:
IČO: 42009481
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Sebechleby
Ulica: Sebechleby
Číslo: 10
PSČ: 962 66
Obec: Sebechleby


Poznámky: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Tlačivá:

Daňové priznanie typu PO