Cyklotrasa GREEWAY - Cez tri kopce a stovky pivníc

V roku 2008 bol schválený projekt Občianskeho združenia Sebechleby na cyklotrasu GREENWAY – Cez tri kopce a stovky viníc Drážovce – Krnišov. O rok neskôr bola cyklotrasa zrealizovaná a slávnostne otvorená. Jedná o 29 km úsek cyklotrás so základnou infraštruktúrou po celej dĺžke. Greenway – regionálna cykloturistická trasa spája 9 lokalít (Drážovce, Ladzany, Biele dráhy, Stará Hora, Sebechleby, Mladá Hora, Nemčianske vinice, Hontianske Nemce, Kráľovce-Krnišov) v regióne typickom pre vinohradnícku produkciu a ponúka služby vidieckeho cestového ruchu. Cyklotrasa je určená pre náročnejších cykloturistov. V jej dĺžke sú úseky vhodné len pre horské bicykle, a to hlavne v úsekoch medzi Bielymi dráhami a Starou Horou a medzi Mladou horou a Nemčianskymi vinicami.


UPOZORNENIE - Cyklotrasa je pre určená pre náročnejších cykloturistov. V jej dĺžke sú úseky vhodné len pre horské bicykle, a to hlavne v úsekoch medzi Bielymi dráhami a Starou Horou a medzi Mladou Horou a Nemčianskymi vinicami.


Cyklotrasa Drážovce-Krnišov (online verzia)

Projekt s podporou

1. stanovište - Drážovce /obec/

Malá obec ležiaca na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny, patriaca do regiónu Hont. Spomína sa v základnej listine bzovíckeho opátstva r. 1135. Má 120 obyvateľov. Nachádza sa tu evanjelický kostol z roku 1843 a pôvodná drevená zvonica z konce z 18. storočia. V obci sa nachádzajú potraviny s rozličným tovarom. 12 km od obce Drážovce sa nachádzajú kúpele Dudince s termálnym kúpaliskom.

2. stanovište - Ladzany /obec/

Je malá podhorská obec, ktorá leží na upätí Štiavnických vrchov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1233, kedy bol postavený murovaný dom pomenovali ho „Villa Legén“. V minulosti sa obyvatelia živili hlavne ovocinárstvom, na základe čoho bol v obci vysadený sad na zachovanie genofondov. V obci dominuje evanjelický kostol s renesančným oltárom zo 16. storočia a drevená zvonica z roku 1697. Priľahlé lesy sú veľkým rajom pre hubárov a bohaté na jeleniu, srnčiu a diviačiu zver.

3. stanovište - Biele dráhy /vinárska osada/

Vinárska osada vznikla nad obcou Ladzany v roku 1709 kedy sa prvýkrát začal pestovať vinič. V tejto osade bola postavená aj prvá škola „Adifacata Anno“ v roku 1749, ktorá je zachovaná dodnes. Vo vinohradníckej osade sa nachádzajú vinohradnícke domčeky, kde sa v minulosti a aj dnes spracováva víno a v niektorých dnes ponúkajú svoje služby ubytovatelia. Nachádza sa tu aj malé športové ihrisko.

4. stanovište - Stará Hora /vinárska osada/

Vinohradnícka osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníka. V 140 vínnych pivniciach vytesaných do tufového brala sa už odpradávna skladuje víno. Víno sa tu pestovalo už v 13. storočí a v 16. storočí sa začali kopať pivnice. Široko ďaleko sa nepestovalo také kvalitné hrozno ako tu a navyše táto oblasť bola jednou z najväčších producentov vína v Uhorsku. Kaplnka sv. Urbana s námestím sa nachádza v centre Starej Hory. V roku 1981 ju vyhlásili za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

5. stanovište - Sebechleby /obec/

Je malá rázovitá obec patriaca do Hontianskeho regiónu s 1200 obyvateľmi. Leží na hranici Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny neďaleko nemenej známeho vrchu Sitna (1009mn.m.). Obec je preslávená nie len bohatou históriou, živým folklórom a zvykmi, ale aj srdečnou pohostinnosťou. Sebechlebský chotár bol osídlený už v staršej dobe kamenne, ale prvá písomná zmienka je z roku 1135. V obci dominuje kostol sv. Michala, ale nájdete tu aj mnoho iných zaujímavých miest.

6. stanovište - Mladá Hora /vinárska osada/

Prvá písomná zmienka o vinárskej osade je z roku 1219. Je to tretí najstarší záznam o pestovaní viniča na Slovensku. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z mladšieho neolitu. V 80-tych vínnych pivniciach kopaných do tufového podložia sa spracováva, vyrába a skladuje víno. V jej blízkosti sa nachádza vodná nádrž Sebechleby, kde sa môžete okúpať a rybári si môžu zachytať ryby.

7. stanovište - Nemčianske vinice /vinárska osada/

Vinohradnícka osada Vinice leží pod vrchom Kukučka a prostredie, v ktorom sa nachádza je vhodné pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v podhorských oblastiach. Do lokality okrajove zasahuje CHKO Štiavnické vrchy a ich kopce ohraničujú úrodné vinice tunajších vinohradníkov. Na Viniciach poskytujú služby ubytovatelia svojím návštevníkom v súkromných chatách rôznych kategórií vybavenosti. Viniciam dominuje gotický kostolík z 15. storočia zasvätený sv. Urbanovi a Donátovi.

8. stanovište - Hontianske nemce /obec/

Obec Hontianske Nemce sa rozprestiera v malebnom prostredí údolia riečky Štiavnica v južnej časti Banskobystrického kraja. Obklopujú ich pohoria Krupinská planina a CHKO Štiavnické vrchy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. V minulosti sa obyvateľstvo zaoberalo prevažne poľnohospodárskymi prácami, hlavne pestovaním viniča a produkciou vína. V obci sa nachádzajú významné sakrálne stavby ako rímskokatolícky kostol z 13. storočia zasvätený sv. Martinovi, rokokový Mariánsky stĺp z 18. storočia a mnoho iných. Obec má významnú dopravnú polohu pre tranzitný turizmus. V obci nájdete obchodné stredisko, niekoľko obchodov, miesto s verejným prístupom na internet, lekáreň, zdravotné stredisko, poštu a mnoho športovísk.

9. stanovište - Kráľovce-Krnišov /obec/

Vrchovitý chotár sa rozprestiera v blízkosti známeho vrchu Sitna (1009mn.m.) na juhovýchodnom okraji CHKO Štiavnické vrchy. Obec pozostáva z dvoch častí, v minulosti samostatné obce Kráľovce a Krnišov. V centre obce sa nachádza stará zvonica, kostol a zachovalá architektúra ľudovej zástavby rodinných domov vytvára príjemný dojem z podhorskej obce. Niektoré rodinné domy sú pamiatkovo chránené. Za zmienku stojí aj chránený 400-ročný „Koháryho dub“, ktorý sa nachádza v južnej časti chotára a vedie k nemu turistický chodník.