Zápisnica z 42. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 29.01.2023

Zápisnica z 31. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 08.10.2016

Zápisnica z 30. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 15.09.2016

Zápisnica z 29. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 01.05.2016

Zápisnica z 28. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 24.10.2015

Zápisnica z 27. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 13.09.2015

Zápisnica z 26. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 12.06.2015

Zápisnica z 25. členskej schôdze občianskeho združenia

zo dňa 24.10.2014