Občianske združenie Sebechleby

oz

Základné informácie

IČO: 42 009 481
DIČ: 202 229 01 82

Právna forma: 701 Združenie
SKEČ: 91332 činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov
Registrácia MV SR: 29.11.2006
Č.spisu: VVS / 1 - 900 / 90 / - 29131

Manažment občianskeho združenia

1Predseda občianskeho združenia
RNDr. Róbert Lauko, Dudince
email: ozsebechleby@yahoo.com
mobil: +421 905 777 967
2Podpredseda občianskeho združenia
Oskar Kaufman, Sebechleby
email: ozsebechleby@yahoo.com
mobil:
3Hospodár občianskeho združenia
Ing. Terézia Krnáčová, Sebechleby
email: starosta@sebechleby.com
mobil: +421 903 418 966
4Prevádzkar vodovodu - Stará Hora
5Hovorca občianskeho združenia
6Správca webu
BIGBOSSS, Dudince
email: hrygames@gmail.com
mobil: +421 907 963 133
7Revízna komisia

Bankové spojenie

  • Slovenská sporiteľňa a.s. - člensto, dotácie a sponzoring

    0403083605/0900
    IBAN: SK59 0900 0000 0004 0308 3605

  • Poštová banka a.s. - prevádzka vodovodu

    0020286210/6500
    IBAN: SK51 6500 0000 0000 2028 6210

Napíšte nám ...